• Luật giao thông
  • Giám sát người học lý thuyết lái xe bằng camera nhận dạng từ tháng 01 năm 2021

Giám sát người học lý thuyết lái xe bằng camera nhận dạng từ tháng 01 năm 2021

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, theo quy định tại Thông tư 38/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã quy định việc lắp đặt, thời gian lưu trữ, thời gian lắp đặt thiết bị theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1) tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở GTVT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn chủ động nghiên cứu, lựa chọn thiết bị, công nghệ và phần mềm quản lý phù hợp để nhận dạng, theo dõi được thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ của học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1) tại cơ sở theo quy định.

Từ ngày 1/1/2021 tới đây, học viên bắt buộc phải học tập trung lý thuyết lái xe và được giám sát bằng camera nhận dạng

Thiết bị, công nghệ, phần mềm phải có các chức năng và đáp ứng được yêu cầu quản lý, giám sát tối thiểu theo quy định.

“Sở GTVT cần chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô hoàn thành việc ứng dụng công nghệ để nhận dạng, theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1) theo các nội dung trên trước ngày 20/4 để kiểm tra, thử nghiệm và chấp thuận hoạt động chính thức trước ngày 1/5/2020”, Tổng cục Đường bộ yêu cầu.

Trường hợp sau ngày 1/5/2020, cơ sở đào tạo lái xe ô tô chưa hoàn thành việc ứng dụng công nghệ để nhận dạng và theo dõi thời gian học theo quy định trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô theo quy định.

Về lộ trình các trung tâm phải ứng dụng công nghệ trong đào tạo lái xe, Thông tư 38/2019 quy định: Các cơ sở đào tạo ứng dụng công nghệ để nhận dạng và theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1) từ ngày 1/5/2020;

Tổ chức đào tạo về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông kể từ ngày 1/1/2020; sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1/1/2021;

Trang bị ca bin học lái xe ô tô, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên sau 6 tháng kể từ ngày Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có hiệu lực thi hành.