• Luật giao thông
  • Dự thảo Luật Giao thông đường bộ chỉ còn quy định 14 hạng Giấy phép lái xe

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ chỉ còn quy định 14 hạng Giấy phép lái xe

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ mới nhất chỉ còn quy định 14 hạng Giấy phép lái xe, thay vì 17 hạng như trước đó.

Tổng cục Đường bộ cho biết, cơ quan này đang tiếp tục sửa đổi Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) theo hướng giảm số hạng GPLX xuống còn 14 hạng (gồm A1, A, B1, B2, B, C, D1, D2, D, BE, CE, D1E, D2E và DE) thay vì 17 hạng như Dự thảo trước đó.

Cụ thể, hạng A0 được ghép vào hạng A1, không chia nhỏ hạng C thành 2 hạng C1 và C như Công ước Viên.

Việc bổ sung hoặc bỏ hạng C1 và C1E không ảnh hưởng đến người sử dụng GPLX tại Việt Nam mà chỉ tác động đến người có GPLX hạng C1 và C1E của nước ngoài khi sử dụng GPLX tại Việt Nam. Nếu cho phép sử dụng tương đương hạng B sẽ hạn chế quyền điều khiển xe tải có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500 kg đến 7.500 kg.

Nếu cho phép sử dụng tương đương hạng C sẽ mở rộng quyền điều khiển xe tải có khối lượng hàng chuyên chở trên 7.500 kg, nguy cơ mất ATGT.

Cũng theo Tổng cục Đường bộ, dự thảo Luật GTĐB sửa đổi cũng bổ sung quy định chuyển tiếp để làm rõ kể từ ngày luật có hiệu lực thi hành, GPLX cấp theo hạng mới sẽ được thực hiện đối với người cấp mới lần đầu.

GPLX đã cấp hiện nay vẫn có giá trị sử dụng cho đến khi hết thời hạn sử dụng ghi trên GPLX (các hạng A1, A2, A3 không thời hạn, giấy phép hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ).

Khi GPLX hết thời hạn, bị hỏng, bị mất hoặc muốn đổi GPLX theo hạng mới để được thừa nhận và tham gia giao thông khu vực và quốc tế thì phải đổi lại GPLX theo hạng mới.

Hạng A1 mới chỉ dùng cho cấp mới cho người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có dung tích xy lanh đến 125 cm3 và xe máy điện có công suất động cơ điện đến 11 kw.

Tuy nhiên, tại mặt sau của GPLX ghi điều kiện hạn chế đối với người từ 16 – 18 tuổi chỉ được điều khiển xe gắn máy có dung tích xy lanh dưới 50 cm3 và xe máy điện có công suất động cơ điện dưới 4 kw.

Hạng A mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng A1 cũ để điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh trên 125 cm3 và xe máy điện có công suất động cơ điện trên 11 kw.

Tuy nhiên, tại mặt sau của GPLX ghi điều kiện hạn chế đối với người đổi từ GPLX hạng A1 cũ chỉ được điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh đến 175 cm3 và xe máy điện có công suất động cơ điện đến 14 kw.

Hạng B1 mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng A3 cũ để điều khiển xe mô tô ba bánh.

Hạng B2 mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng B1 số tự động và B1 số sàn.

Hạng B mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng B2 cũ.

Hạng C mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng C cũ.

Hạng D1 mới dùng cho cấp mới cho người điều khiển xe chở người có từ 10 – 16 chỗ ngồi.

Hạng D2 mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng D cũ.

Hạng D mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng E cũ.

Hạng BE, CE, D2E và DE mới dùng cho cấp mới và cấp đổi cho người đã có GPLX hạng FB2, FC, FD và FE cũ.

Hạng D1E mới dùng cho cấp mới cho người điều khiển xe chở người có từ 10 đến 16 chỗ ngồi kéo rơ móoc.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau khi tiếp thu ý kiến của các tổ chức và cá nhân trong quá trình xây dựng Luật GTĐB sửa đổi, cơ quan soạn thảo đã sửa đổi quy định đối với hạng A0 tại dự thảo Luật trình Chính phủ.

Theo đó, hạng A0 được ghép vào hạng A1 (cấp mới để điều khiển xe đến 125 cm3 và đến 11 kw), đồng thời quy định điều kiện hạn chế đối với người từ 16 – 18 tuổi chỉ được điều khiển xe gắn máy có dung tích xy lanh dưới 50 cm3 và xe máy điện có công suất động cơ điện dưới 4 kw.

Do vậy, người có nhu cầu được cấp giấy phép lái xe hạng A1 (bao gồm cả điều khiển xe gắn máy có dung tích xy lanh dưới 50 cm3 và xe máy điện có công suất động cơ điện dưới 4 kw) sẽ chỉ học, sát hạch, để được cấp GPLX và phát sinh chi phí 1 lần.

Ngân Tuyền (ANTĐ)

Nguồn: XeHay