• Luật giao thông
  • Ý nghĩa một số loại Biển cấm trong giao thông đường bộ thường gặp

Ý nghĩa một số loại Biển cấm trong giao thông đường bộ thường gặp

Số lượng Biển báo giao thông đường bộ hiện nay tại nước có tới hàng trăm đầu Biển, do đó không phải tài xế nào cũng “nằm lòng” được tất cả. Trong số đó, có những loại Biển báo chúng ta thường xuyên bắt gặp khi lưu thông trên đường nhưng lại không hiểu ý nghĩa của chúng là gì.

Lưu ý: Trong bài viết dưới đây sẽ chỉ nêu ra một số loại Biển cấm trong giao thông đường bộ thường gặp nhưng không phải người tham gia giao thông nào cũng biết ý nghĩa và nắm rõ về chúng.

Hầu hết các loại Biển cấm đều có đặc điểm chung là hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ màu đen đặc trưng cho điều cấm hoặc hạn chế sự đi lại của các phương tiện cơ giới, thô sơ và người đi bộ. Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm. Người sử dụng đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo. Nhóm biển báo cấm gồm có 39 kiểu.

pTitleSEO - Hěnh 1

Biển cấm 101: Đường Cấm.

Loại Biển này biểu thị ý nghĩa đoạn đường nơi cắm Biển cấm toàn bộ các loại phương tiện di chuyển cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

pTitleSEO - Hěnh 2

Biển cấm 102: Cấm đi ngược chiều.

Loại Biển này biểu thị ý nghĩa để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Người đi bộ được phép đi trên vỉa hè hoặc lề đường.

pTitleSEO - Hěnh 3

Biển cấm P.103b và P.103c: Cấm ô tô rẽ phải hoặc rẽ trái.

Loại Biển này biểu thị ý nghĩa để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng rẽ phải hay rẽ trái, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.

pTitleSEO - Hěnh 4

Biển cấm P.107: Cấm xe ô tô khách và ô tô tải.

Loại Biển này biểu thị ý nghĩa để báo đường cấm xe ôtô chở khách và các loại xe ôtô tải kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

pTitleSEO - Hěnh 5

Biển cấm P.112: Cấm người đi bộ.

Loại Biển này biểu thị ý nghĩa để báo đường cấm người đi bộ qua lại.

pTitleSEO - Hěnh 6

Biển cấm P.115: Hạn chế trọng tải toàn bộ xe.

Loại Biển này biểu thị ý nghĩa để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có tải trọng toàn bộ xe (tải trọng bản thân xe cộng với khối lượng chuyên chở) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

pTitleSEO - Hěnh 7

Biển P.117: Hạn chế chiều cao phương tiện.

Loại Biển này biểu thị ý nghĩa để báo hạn chế chiều cao của xe, có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) có chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo quy định (chiều cao tính từ mặt đường, mặt cầu đến điểm cao nhất của xe hoặc hàng).

pTitleSEO - Hěnh 8

Biển P.118: Hạn chế chiều ngang phương tiện.

Loại Biển này biểu thị ý nghĩa để báo hạn chế chiều ngang của xe, có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua. Số ghi trên biển là khoảng cách theo chiều ngang ở trạng thái tỉnh nhỏ nhất của vật chướng ngại trên đường trừ đi 0,4 m.

pTitleSEO - Hěnh 9

Biển số P.124a: Cấm quay đầu. 

Loại Biển này biểu thị ý nghĩa để báo cấm các loại xe quay đầu (theo kiểu chữ U). Chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm quay đầu xe.

pTitleSEO - Hěnh 10

Biển số P.124b: Cấm ô tô quay đầu.

Loại Biển này biểu thị ý nghĩa để báo cấm xe ôtô quay đầu (theo kiểu chữ U ). Chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm xe ô tô quay đầu.

pTitleSEO - Hěnh 11

Biển số P.124c: Cấm rẽ trái và quay đầu.

Loại Biển này biểu thị ý nghĩa để báo cấm các loại xe rẽ trái đồng thời cấm quay đầu.

pTitleSEO - Hěnh 12

Biển số P.124d: Cấm rẽ phải và quay đầu. 

Loại Biển này biểu thị ý nghĩa để báo cấm các loại xe rẽ phải đồng thời cấm quay đầu.

pTitleSEO - Hěnh 13

Biển số P.124e: Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu.

Loại Biển này biểu thị ý nghĩa để báo cấm xe ôtô rẽ trái và đồng thời cấm quay đầu.

pTitleSEO - Hěnh 14

Biển số P.124f: Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu.

Loại Biển này biểu thị ý nghĩa để báo cấm xe ôtô rẽ phải và đồng thời cấm quay đầu.

pTitleSEO - Hěnh 15

Biển số P.125: Cấm vượt

Loại Biển này biểu thị ý nghĩa để báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả xe được ưu tiên theo quy định) nhưng được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.

Nguồn: XeHay